Psikolog bakış açısından aile kavramı - Psikolog » Onur Bal
424
post-template-default,single,single-post,postid-424,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,transparent_content,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge |,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Psikolog bakış açısından aile kavramı

Psikolog bakış açısından aile kavramı

Hepimiz bir aile içine doğarız. Psikologlar ailenin sadece çocukları yetiştiren bir yapısı olmayıp, ebeveynin de olgunlaşıp gelişmesini sağlayan bir kurum olduğunu söylerler. Aile kurmanın gerektirdiği sorumluluklar çok fazla. Toplumumuzda “Evlenmek için bir evin, bir araban olsun” bakış açısının geçerliliği yok. Aile kurmak için sadece maddi şeyler değil, manevi şeyler de gerekmektedir.

Aile kurmanın getirdiği sorumluluklar:

 • Dışarıdan gelecek olumsuz etkilerden bağımsız bir aile birimi yaratmak.
 • Eşler arasında, birbirinin gelişmesini ve ilerlemesini destekleyen, sevecen bir ilişki kurmak.
 • Temel ebeveyn becerilerine sahip olmak.
 • Anneyle babanın, ailenin sorumluluğuna giren konuları aralarında tartışması
 • Koşulsuz sevginin egemen olduğu, aile üyelerinin birbirine değer verdiği bir aile atmosferi yaratmak.
 • Eşlerin kendi aralarında ya da aile içinde ortaya çıkan sorunları çözebilmesi
 • Tüm aile bireylerinin öz güveninin gelişmesi
 • Aile bireylerinin ihtiyaçlarını karşılamak
 • Tüm aile bireylerinde sorumluluk duygusunu geliştirmek.
 • Aile bireyleri arasında gerçek bir iletişim yaratmak.
 • Bütün ailede öz güven ve bağımsızlık duygularını geliştirmek
 • Herhangi bir psikolojik rahatsızlığa sahip olmamak.

Liste biraz uzun oldu ve uzadıkça uzar… Ancak, sağlıklı bir aile kurmak için psikologların belirlediği kaçınılmaz gerçekler bunlar.

Aile nedir?

Geleneksel olarak aile; anne baba ve çocuklardan oluşur. Son yıllarda boşanmaların arttığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Bu yüzden geleneksel tanım yavaş yavaş geçerliliğini kaybetmektedir. Eşlerin boşandığı durumlarda çocuklar herhangi bir ebeveynle kalmaktadır. Ebeveyn eksikliği; onların aile olmasını etkilememektedir. Bu konuda psikolog görüşü şöyledir: Başarılı bir aile yaratmak için iki yetişkin değil, olgun ve dengeli bir yetişkin gerekmektedir. Anne ile babanın evlatlarını birlikte yetiştirmesi şart değildir, ama çocukların olgun ve dengeli bir kişiye mutlaka ihtiyaçları vardır.

Ailenin amacı nedir?

Ailenin amacı; her aile bireylerinin, özgüveni yüksek, bağımsız ve üretken bir birey olgunluğuna erişmesi için gereken verimli ortamı yaratmaktır. Ailenin her üyesine gelişme olanağı sağlamaktır. Başarılı aile; tüm aile bireylerine kendilerini geliştirmeleri için destek olup onlara yaşama meydan okuyabilecekleri sevecen ortamı sağlar. Başarılı aile destekleyicidir. Ailenin diğer bireylerinin gelişimlerini destekler. Başarısız aile; benlik duygusunun gelişmeyip zayıf kaldığı, bağımlılık ve güvensizlik duygularının ön plana çıktığı bir atmosfer yaratır. Özet olarak psikoloji ailenin amacını; ailenin her bireyine optimum gelişme olanağı sağlamak olarak görür.

Mutlu ailenin ortaya çıkmasını engelleyen şeyler

 • Sorunlu ailelerden gelen anne babalar
 • Anne babanın özgüven sıkıntıları
 • Eşlerin arasındaki uyumsuzluk
 • Olumsuz sosyal ve maddi koşullar

Bu sebeplerden anlaşılacağı gibi, anne ve baba ailenin en önemli elemanlarıdır. Kimse boşanmak veya mutsuz bir hayat sürmek için aile kurmaz. Ailenin düzenini ve gücünü dolayısıyla da mutluluğunu belirleyen çok önemli faktörler vardır

 • Anne babanın kendi çocukluk deneyimleri
 • Kendileri hakkındaki şimdiki duyguları
 • Bir çift olarak aralarındaki ilişkinin gücü

 Call Now ButtonRANDEVU OLUŞTUR