Psikolojide Rüya: Evrimsel ve Freudcu Görüş | Psikolog » Onur Bal
566
post-template-default,single,single-post,postid-566,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,transparent_content,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge |,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Psikolojide rüya: Evrimsel ve Freudcu görüşlere göre Rüyalarımız

Psikolojide rüya: Evrimsel ve Freudcu görüşlere göre Rüyalarımız

Nasıl rüya gördüğümüzü şu yazımda açıklamıştım. Rüya görmek bir yazıda açıklanabilecek bir şey değil ve literatür bu konuda biraz eksik kalmakta. Psikolojide rüya görmek her zaman popüler bir konu olmuştur. Sık sık rüya görürüz. Hatırlayalım veya hatırlamayalım sürekli rüya görürüz. Bunun sebebi her kuramda farklı işlense de, iki kuram ön plana çıkmaktadır: Evrimsel Psikoloji ve Freudcu Görüşler.

Freudcu görüşler

Sigmund Freud (Kendisine ve gelişim kuramına önceki yazılarımda değinmiştim.) düşlerin bilinçdışı arzularımız ile toplumdan öğrendiğimiz ve bu arzulara karşı çıkma engeller arasındaki iç çatışmalarınızdan kaynaklandığını söylemiştir. Dolayısıyla, tüm düşler, içerikleri simgesel olarak gizlenen doyurulmamış istekleri temsil eder. Gizil içerik, söylenene göre, kişinin bilinçdışı arzularını açığa çıkarmak için açıklanması gereken açık içeriğe (senaryo) dönüşür. Düşler simgeseldir, yani altta yatan gerçek duygularımızın metaforlarıdır.

Rüya yorumu Freud’un bu çatışmayı anlamak için en gözde yöntemiydi ve bu nedenle de, insanları gördükleri rüyalar hakkında sınırsızca konuşmaya teşvik ediyordu. Ona göre, rüyalar kişinin geçmişi ile bugünüyle ilgili olup, zihindeki bilinmeyen bölgelerden kaynaklanır. Her bir rüyanın özünde, arzuların doyurulma çabası yatar.

Rüya görürken, temaların açık bir kapı gibi birçok süreç ortaya çıkar. Psikanalistler özellikle, insanların, şeylerin ve belli etkinliklerin birbirleri yerin geçtiği yer değiştirme ile ilgilenirler. Bundan başka insanların daha büyük, daha küçük, daha küçük, daha yaşlı daha gen, daha güçlü daha güçsüz hale getirdikleri dönüşüm vardır.

Freudcu kuram, rüya görmeyle ilgili çeşitli tahminlerde bulunmaktadır. Bu bağlamda, erkekler kadınlardan daha fazla hadım edilme korkusuna dair rüya görüyor olmalıdırlar. Kadınlarsa penis hasedine dair daha fazla düş görüyor olmalıdır. Yine erkekler rüyalarında daha fazla yabancı erkek (gelişimin ödipal evresindeki baba) görüp onlarla savaşacaklardır.

 

Evrimsel Psikoloji

Evrimsel psikologlar birçok düşün tehdit ve tehlikeyle ilgili olduğuna dikkat ederek, bunların işlevinin gerçek, gündelik tehditleri temsil ettiğini, böylece farklı tepkileri önceden yaşayıp prova edebilmemize olanak sağladığını öne sürmüşlerdir. Bu gerçek olsaydı, çoğu insanın şimdiki ya da geçmişteki çevresel tehditler hakkında gerçekçi düşler anlatması gerekirdi.  Fakat psikolojide rüya açıklamasında evrimsel psikoloji biraz eksik kalmakta. Bunun üç sebebi var.

  1. Birçok düş olumlu olaylar ve duygularla, özellikle de cinsel tatminle ilgilidir.
  2. Birçok rüya o gün ya da yakın geçmişte olmuş ve stresli ya da tehdit edici olması gerekmeyen bir bilginin “işlenmesiyle” ilgili görünmektedir.
  3. Evrimsel psikolojinin özündeki kavram olan, rüya görmenin daha iyi uyum sağlamamızı gerçekten nasıl öğreteceği ya da teşvik edeceği pek açık değildir.

 

Uyuyamamanız veya sürekli kabus görmeniz profesyonel destek almanızı gerektiren konulardır. 

 Call Now ButtonRANDEVU OLUŞTUR