Psikolojik Kriz nedir? Krize Müdahale Basamakları - Psikolog » Onur Bal
417
post-template-default,single,single-post,postid-417,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,transparent_content,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge |,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Psikolojik Kriz nedir? Krize Müdahale Basamakları

Psikolojik Kriz nedir? Krize Müdahale Basamakları

Psikolojik Kriz nedir?

Psikolojik kriz, bir olay ya da duruma bağlı ortaya çıkan, bireyin başa çıkma becerilerini geçici olarak yetersiz kılan yoğun belirsizliğin yaşandığı karmaşık dönemdir. 

Psikolojik Kriz söz konusu olduğu zaman Eric Lindman’dan söz etmek gerekir. Lindman, 1943’de birçok Boston’lı aileyi aniden beklenmedik bir şekilde kayba uğratan 1943 Coconat Grove Gece Klubü yangını izleyen akut-yas reaksiyonuna ait gözlemlerinin ışığı altında kriz durumunu incelemiştir. Lindman’ın çalışmaları, krize müdahale konusunda yapılan çalışmalara temel olmuştur.

Lindman’ın 2 önemli gözlemi;

  1. Acı kaybına kabul göstererek teröpatik süreç içerisinde konuyu gözden geçirebilenlerde, bunu yapmayanlara göre ileride bir psikopatolojik tablonun yerleşmesi daha az söz konusudur. Yani “kabullenmek”, psikolojik kriz anında çok önemli bir adımdır. Bireyler olan durumu kabul ettiği zaman ilerleyen aşamalarda daha az güçlük çekmektedir.
  2. Kişilik örüntülerinde gerçek bir değişim şansı ve sorunlarla başetme becerisinde güçlenme, kriz dönemlerinde, dengeli dönemlere göre çok daha kolay gerçekleşmektedir. Buradan çıkan sonuç şudur: Yaşadığımız kötü olaylar, eğer daha iyi olabilecek motivasyona sahipsek, bizi daha güçlü kılmaktadır.

Rastlantısal Psikolojik Kriz

Psikolojik kriz türlerinden biri olan “rastlantısal kriz” hastalık ve ölüm gibi önemli kayıpları içeren yaşamsal bahtsızlıklarla prensipte olan psikolojik ve davranışsal bozulmalar olarak betimlenir.

Rastlantısal Krizler bireylere hem büyümesi, olgunlaşması için fırsatlar yaratan hemde duygusal ve mantıksal yıkım riski getiren durumlar olabileceğini vurgulamaktadır.

Duygusal Alanda Psikolojik Kriz

Bir olaya yada duruma bağlı olarak ortaya çıkan, bireyin başa çıkma becerilerini geçici olarak yetersiz kılan, belirsizliğin yoğun olarak yaşandığı karmaşık dönemlerdir.

Psikolojik kriz çevresel faktörlere bağlı olarak ortaya çıkar. Bireye özgü nedenlerle ya da çoğu zaman olduğu gibi iç ve dış faktörlerin kombinasyonu olarak ortaya çıkarlar.

Psikolojik Kriz Müdahalesinde 2 Temel Amaç

  1. Duygusal ve çevresel alanlardaki acil ilk yardım sunularak bireyin ve çevresinin acısını azaltmaya çalışılır.
  2. Kriz esnasında bireyin uyum ve müdahale gücü kuvvetlendirilmeye çalışılır.

Krize Müdahalede Temel İlkeler

  • Sorunu paylaşmak.
  • Sorunu tanımlamak.
  • Çözüm yolları üzerine çalışmak.
  • Hastanın kendi kaynaklarını kullanmasına yardımcı olmak.

Kriz anında Psikolojik Destek almak çok önemlidir. Krize müdahalenin ruh sağlığındaki önemi çok büyüktür. Adana Psikolog Onur Bal doğru ve profesyonel müdahale ile ; psikolojik kriz halinde hem koruma hemde iyileştirme sağlayabilir.Call Now ButtonRANDEVU OLUŞTUR